Mondux / Forsikringer / Motorcykel / Vejhjælp

Vejhjælp

Har du i dag kaskoforsikret din motorcykel gennem Mondux Assurance Agentur A/S vil denne forsikring kunne til vælges vejhjælp.

Mondux Assurance Agentur A/S samarbejder med DK Asisstance, for at give dig god og hurtig assistance.
 
Har du brug for assistance, skal du ringe til DK Asisstance på:
 

70 777 497

 

her vil du kunne få hjælp 24 timer i døgnet.
 
Din vejhjælp inkluderer følgende:

 

Vejassistance

DK Asisstance assisterer ved alle former for driftsstop, skader, ulykker eller uheld, som forhindrer køretøjets fortsatte kørsel ved egen drift samt andre former for assistance fx i forbindelse med tyveri af køretøj.
 
Der ydes assistance i form af hjælp på stedet og/eller transport til nærmeste værksted eller værksted efter nærmere aftale.
 
Dækningen inkluderer endvidere akut hjælp som fx starthjælp, fritrækning, hjulskift, udbringning af brændstof, hjælp til akut opstået mekanisk defekt mm. DK Asisstance prøver så vidt muligt at udbedre skaden på stedet så kørslen kan fortsætte ved egen kraft, hvis dette ikke er muligt vil DK Asisstance transportere/bugsere køretøj samt eventuelt strandende personer (maks. 2 personer). Beløb til taxa er ikke inkluderet i dækningen.

 
Hvis køretøjet skal transporteres over bæltet, sørger DK Asisstance for samlet videretransport af passagerer til et fælles bestemmelsessted. Køretøjet vil følge indenfor 48 timer fra bestilling af assistance.
Kræver en transport færgesejlads, bro- eller vejafgift skal forsikrede betale for dette den ene vej. DK Asisstance betaler for beløb ud over dette.
 
Vejhjælp inkluderer også befordring ved opstået ildebefindende, sygdom eller tilskadekomst hos føreren under kørsel. Motorcyklen transporteres til den forsikredes adresse eller nærmere aftalt sted.
 
DK Asisstance bestræber sig på at påbegynde hjælp indenfor max. 1 time. Vil det ikke være muligt at være fremme indenfor denne frist, vil du blive kontaktet.

 

Assistance på abonnementsvilkår sker alene til almindeligt vedligeholdte køretøjer, som ikke bare overholder lovens krav, men som også er passet, plejet og vedligeholdt for almindelig funktionsdygtighed i hverdagen. Dokumentation for dette kan evt. forlanges inden assistancen udføres (f.eks. servicebog).  Assistancer udover denne regel, eller efter 2 assistancer med samme begrundelse hver gang, gennemføres, mod betaling af egen anden på 250,- kr. + moms, pr. assistance.

 

Geografisk område

Din vejhjælp dækker i hele Danmark.