Mondux / Forsikringer / Indbo inkl. rejseforsikring

Indbo inkl. rejseforsikring

Beregn din indboforsikring her
 

Herunder kan du beregne en vejledende pris på din indboforsikring. Alt indbo skal opgøres i dagsværdi. Forsikringssummen må aldrig være mindre end indboets samlede dagsværdi.
 

Forsikringen indeholder løsøre dækning samt privat ansvar for personer med adresse på forsikringsstedet.